Programming in VRChat

VRChat でのプログラミングについて調べたことの書き溜め

VRChat SDK ファイル単位 差分 VRCSDK-2018.04.25.09.19

Old: VRCSDK-2018.04.24.07.59_Public
New: VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/Editor/AccountEditorWindow.cs
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/Editor/DLLMaker.dll
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/Editor/EnvConfig.cs
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/Editor/VRC_SdkControlPanel.cs
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/Scripts/ApiFileHelper.cs
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/VRCCore-Editor.dll
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/VRCCore-Standalone.dll
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/Dependencies/VRChat/VRCSDK2.dll
Differ  VRCSDK-2018.04.25.09.19_Public/Assets/VRCSDK/version.txt

アップロード周りの修正ということで特に興味深い所は無し。